Συρόμενα

Οι μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες βγαίνουν σε διάφορα κιλά και για βιομηχανικούς χώρους με συνεχή ανοίγματα.

Μοτέρ συρόμενο για 500 κιλά.

Μοτέρ μαγνητικό συρόμενο για 500 και 800 κιλά.


Μοτέρ συρόμενο για 600 κιλά.

Μοτέρ συρόμενο για 1000 και 1600 κιλά.