Κεντρικά Ρολλά

Μπαίνουν και σε υπάρχοντα ρολλά π.χ. γκαραζόπορτες ή διχτυωτά.

Μοτέρ κεντρικό για ρολά. Σωλήνα Φ60 με δύο πομπίνες για μέγιστο βάρος 160 κιλά.

Μοτέρ κεντρικό για ρολλά. Σωλήνα Φ60 με δύο πομπίνες για μέγιστο βάρος 200 κιλά.


Μοτέρ κεντρικό για ρολλά. Σωλήνα Φ76 με μία πομπίνα για μέγιστο βάρος 220 κιλά.

Μοτέρ κεντρικό για ρολλά. Σωλήνα Φ76 με δύο πομπίνες για μέγιστο βάρος 240 κιλά.


Μοτέρ κεντρικό για ρολλά. Σωλήνα Φ100 για μέγιστο βάρος 380 κιλά.

Μοτέρ κεντρικό για ρολλά. Σωλήνα Φ60 για μέγιστο βάρος 170 κιλά.