Βιομηχανικά Ρολλά

Τα τελευταία χρόνια έχουν μπεί στη ζωή μας τα βιομηχανικά ρολλά και έχουν λύσει τα προβλήματά μας σε δύσκολες περιπτώσεις. Μπαίνουν σε μεγάλες διαστάσεις για συνεχή ανοίγματα.

Βιομηχανικό ρολλό για μεγάλους και βιομηχανικούς χώρους με πλαϊνό μοτέρ.

Βιομηχανικό ρολλό για μεγάλους και βιομηχανικούς χώρους με πλαϊνό μοτέρ.


Σημαία στήριξης βιομηχανικού μοτέρ και άξονα στήριξης με εσωτερική αλυσίδα για χειροκίνιση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Βοηθητική φλάντζα για να γυρνάει τον άξονα του ρολλού με δύο φλάντζες.


Παρασούτερ με εσωτερικές μπίλιες για μείωση φυσικού θορύβου και για βιομηχανικά ρολλά.

Σχέδιο βάσης που στερεώνουμε τον άξονα και τη σημαία του ρολλού.


Αλυσίδα και μανιβέλα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. (λειτουργεί με μονοφασικό και τριφασικό ρεύμα)