Ανοιγόμενα

Τα ανοιγόμενα μοτέρ μπαίνουν σε μονόφυλλες και δίφυλλες ανοιγόμενες πόρτες. Διατίθενται για μικρά και μεγάλα ανοίγματα και σε διάφορα κιλά.

Ανοιγόμενο μοτέρ με άνοιγμα 4,5 μετρα. Αντέχει βάρος έως 500 κιλά.

Ανοιγόμενο μοτέρ με άνοιγμα 4 μέτρα. αντέχει βάρος έως 400 κιλά.


Ανοιγόμενο μοτέρ με άνοιγμα 4 μέτρα. αντέχει βάρος έως 400 κιλά.

Ανοιγόμενο μοτέρ με άνοιγμα 1.60 μέτρα. αντέχει βάρος έως 300 κιλά.